..: TAPI KAMU BAGAI BUIH… :..

Asy Syaikh Salim Al Hilali

Hakikatnya telah pun diisyaratkan , peringatannya adalah jelas, tanpa keraguan. Jelas tanpa kekaburan. Terang tanpa terselubung kabus yang menutup pandangan.

Dalam hadis dari Tsauban r.a. maula Rasulullah s.a.w. ketika beliau berkata:
Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Hampir terjadi keadaan yang mana ummat-ummat lain akan mengerumuni kalian bagai orang-orang yang makan mengerumuni makanannya. ”
Salah seorang sahabat berkata; “Apakah karena sedikitnya kami ketika itu?”
Nabi berkata: Bahkan, pada saat itu kalian banyak jumlahnya, tetapi kalian bagai ghutsa’ (buih kotor yang dihanyutkan air ketika banjir). Pasti Allah akan cabut rasa segan yang ada di dalam dada-dada musuh kalian, kemudian Allah campakkan kepada kalian rasa wahn. ”
Kata para sahabat: “Wahai Rasulullah, apa Wahn itu?
Beliau bersabda: “Cinta dunia dan takut mati. ”

(HR Abu Daud no. 4297, Ahmad 5/278, Abu Nu’aim dalam At Hilyah m.s. 182 dengan dua jalan dan dengan keduanya hadis ini menjadi shohih)

(more…)

Advertisements
Published in: on 4 February 2007 at 12:40 am  Leave a Comment  

..: AMAR MAKRUF DAN NAHI MUNGKAR DAN BERBILANG JAMAAH :..

SIAPAKAH YANG DIRAHMATI ALLAH?

Islam tidak pernah meletakkan tanggung-jawab ini (Amar Makruf dan nahi mungkar) ke atas beberapa orang individual sahaja, seperti apa yang dikenali sebagai golongan agama untuk mempercayai segala kepincangan yang ada.

Sebaliknya Islam menjadikan semua individu muslim itu bertanggung-jawab di dalam memainkan peranannya untuk mengembalikan semula kekuatan umat Islam. Semua lapisan ummah adalah saling bertanggung-jawab dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala dan hukum syari’at Nya. Orang-orang yang melaksanakan tanggung-jawab ini dengan sebaik mungkin.

(more…)

Published in: on 17 January 2007 at 12:29 pm  Comments (2)  

..: MASALAH UMAT ISLAM DI ALAM MELAYU DAN KEWAJIBAN BERDAKWAH :..

Umat Islam berbangsa Melayu merujuk kepada umat yang mendiami kebanyakan kawasan Asia Tenggara dan nusantara. Pada sesuatu ketika, umat ini sering menjadi perdebatan sama ada di dalam isu yang berkaitan ekonomi, politik dan sosiobudaya. Apatah lagi melihat umat ini dilihat sebagai umat yang lesu dan mempunyai banyak masalah, dan ini disuburkan dengan penjahan fizikal dan mental oleh kufar barat masih lagi mendarah daging di dalam jiwa mereka.

Begitu juga, dahulunya umat ini telah mempunyai sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan yang besar seperti yang berpusat di Melaka, Johor Riau, Brunei, Sambas dan lain-lain. Bermula dari kerajaan di pesisir, telah berkembang dan dikembangkan melalui perdagangan antara kepulauan yang begitu dinamik dan progresif. Mereka memeluk Iswlam dan menjadikan pegangan hidup mereka dan kemudian menyebarkan agama ini dan menjadi alat perubahan dari jahiliah ke cahaya kebenaran agama Islam yang diterima oleh peribumi secara redha dan aman sejahtera. Dan inilah menunjukkan umat Melayu dulunya gemilang, cemerlang dan terbilang kerana Islam yang dijadikan cara hidup melalui contoh dakwah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang disambung oleh para-para dai’ dan ulama pewaris nabi.


(more…)

Published in: on 17 January 2007 at 11:41 am  Comments (1)  

..: Adakah kad kredit halal atau haram? :..

Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam, selawat dan salam buat Rasul junjugan Nabi Muhammad SAW , pemimpin para du’at dan Mujahidin yang telah sempurna menyampaikan amanah dan risalah serta memberika ingatan dan berita baik kepada seluruh manusia. Juga salam ke atas para ahli keluarga Baginda SAW, para sahabatnya yang terpilih serta mujahidin/at dan muslimin/at yang menurut jalan kebenaran Islam.

(more…)

Published in: on 17 January 2007 at 11:27 am  Leave a Comment  

..:4 Jenis Manusia:..

Oleh : SHEIKH ABD QADIR AL-JAILANI

1. Mereka yang tidak ada lidah dan tidak ada hati.

Mereka ini ialah orang-orang yang bertaraf biasa, berotak tumpul dan berjiwa kerdil yang tidak mengenang Allah dan tidak ada kebaikan pada mereka. Mereka ini ibarat melukut yang ringan, kecuali mereka dilimpahi dengan kasih sayang Allah dan membimbing hati mereka supaya beriman serta menggerakkan angota-anggota mereka supaya patuh kepada Allah.

Berhati-hatilah supaya kamu jangan termasuk dalam golongan mereka. Janganlah kamu layan mereka dan janganlah kamu bergaul dengan mereka. Merekalah orang-orang yang dimurkai Allah dan penghuni neraka. Kita minta dilindungi Allah dari pengaruh mereka. Sebaliknya kamu hendaklah cuba menjadikan diri kamu sebagai orang yang dilengkapi dengan Ilmu Ketuhanan, Guru kepada yang baik,Pembimbing kepada agama Allah,Penyampai dan pengajak kepada manusia kepada jalan Allah.Berjaga-jagalah jika kamu hendak mempengaruhi mereka supaya mereka patuh kepada Allah dan beri amaran kepada mereka terhadap apa-apa yang memusuhi Allah. Jika kamu berjuang di jalan Allah untuk mengajak mereka menuju Allah, maka kamu akan jadi pejuang dan pahlawan di jalan Allah dan akan diberi ganjaran seperti yang diberi kepada Nabi-nabi dan Rasul.

(more…)

Published in: on 15 January 2007 at 5:01 am  Comments (2)  

40 Nasihat Saiyidina Ali Ibn Abi Talib

Berikut adalah 40 nasihat Saiyidina Ali Ibn Abi Talib sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Nahjul Balagh oleh Saiyidina Ali Ibn Abi Talib dan kitab Al Bayan Wattabyeen oleh Al Imam Abu Othman Amru Ibn Bahr Al Jaahidh r.a.

1. Pendapat seorang tua adalah lebiih baik daripada tenaga seorang muda.

2. Menyokong kesalahan adalah menindas kebenaran.

(more…)

Published in: on 15 January 2007 at 4:59 am  Leave a Comment  

..:Keajaiban Hati Manusia:..

“Sungguh ajaib hakikat penciptaan hati ini. Kelajuan perjalanannya tidak terhitung lajunya dan ruang gerakannya tiada batas sempadan tempat. Bahkan bila jasad mati, hati terus hidup di alam Barzakh sehingga ke alam Akhirat.”

Pernahkah kita terfikir ada suatu keajaiban di dalam diri kita yang kita sendiri tidak mampu mengawalnya? Ia diberi keupayaan untuk merasa senang dan susah. Ia juga sangat sensitif terhadap apa yang berlaku, yang didengar, dilihat dan dirasa. Dari sanalah ia menentukan sikap kita sama ada positif atau negatif. Yang peliknya, ia boleh bertukar-tukar rasa. Adakalanya dia rasa senang bila dipuji, rasa menderita apabila dikeji.

(more…)

Published in: on 15 January 2007 at 4:52 am  Comments (3)